Privacy

De vereniging Druma Oranje te Dokkum in de dagelijkse omgang werkend onder de namen North Frisian Percussion Corps (NFPC) en Rhythm Girls hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Aan de hand van dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie verstrekken over hoe deze vereniging omgaat met persoonsgegevens.
 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan om die reden zorgvuldig om met persoonsgegevens. Druma Oranje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt o.a. met zich mee dat wij in ieder geval:

* jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

* verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* jou vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

* passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Lees hier onze “Privacy Policy

Cookies

De vereniging Druma-Oranje maakt geen gebruik van cookies.

Video/foto

Om filmpjes en foto’s te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van diverse media kanalen.

13-10-2018

AGENDA

23 februari 2019

Indoor Percussion Contest Almere